Polityka jakości

 

Zintegrowana Polityka Jakości i Ochrony Środowiska


Dostarczamy wyroby z elastycznej pianki poliuretanowej oraz z innych materiałów, spełniających wymagania naszych klientów z uwzględnieniem wymagań przemysłu samochodowego.


Naszym celem jest satysfakcja naszych klientów, którą osiągamy dzięki wspólnej współpracy.


Zobowiązujemy się:
· chronić bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, gości, innych osób pracujących na terenie Spółki,
· dbać o środowisko
· przestrzegać zidentyfikowane, obowiązujące wymagania prawne.


Doskonaląc procesy i systemy zarządzania, identyfikujemy główne ryzyka i aspekty środowiskowe oraz
definiujemy cele i programy dla naszej działalności biznesowej. Dążymy do odpowiedzialnego wykorzystania
zasobów naturalnych i ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko poprzez:
· efektywne zarządzanie procesami
· efektywne wykorzystanie surowców, materiałów i energii
· ograniczenie ilości powstających odpadów i efektywne zarządzania opakowaniami
· ograniczenie emisji poziomu hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza.


Pracownicy Eurofoam Polska Sp. z o.o. poprzez pro-aktywne działania i osobiste zaangażowanie są
odpowiedzialni za jakość wytwarzanych wyrobów, bezpieczeństwo pracy, ochronę zdrowia i ochronę
środowiska.


W celu realizacji niniejszej polityki Zarząd Eurofoam Polska Sp. z o.o. zapewnia niezbędne środki, rozwój pracowników oraz promuje pracę zespołową. Stosuje dobre praktyki w zakresie zarządzania np.:


Zero tolerancji dla niebezpiecznych działań i warunków pracy i niskiej jakości wyrobów.


Jesteśmy firmą o długoletniej tradycji związaną z lokalną społecznością, współpracujemy z naszymi
partnerami handlowymi i dostawcami.


Zgierz, 15.12.2014                                                                       Prezes Zarządu

                                                                                                      Zbigniew Pilichowski

ZałącznikWielkość
zintegrowana_polityka_jakosci_i_ochrony_srodowiska_grudzien_2014.pdf429.41 KB

Kontakt

Eurofoam Polska Sp. z o.o.

95-100 Zgierz ul. Szczawińska 42

 

Tel. + (48) 42 716 38 54

 

Sekretariat

pl [dot] officeateurofoam [dot] eu

Tel. + (48) 42 716 34 93

Grupa Eurofoam

Eurofoam Polska należy do grupy EUROFOAM – europejskiego lidera na rynku pianek poliuretanowych.

Grupę tę tworzy 36 zakładów w 12 krajach, których głównym profilem działalności jest produkcja i przetwórstwo pianki poliuretanowej.

Eurofoam - European foam leader

Projekt i wykonanie Hiarte