Polityka jakości

 

                                  Zintegrowana Polityka Jakości i Ochrony Środowiska

Eurofoam Polska Sp. z o.o. jest producentem elastycznej pianki poliuretanowej oraz wyrobów z niej z zastosowaniem innych materiałów. Produkowane wyroby spełniają wymagania naszych klientów
z uwzględnieniem wymagań klientów przemysłu samochodowego oraz obowiązujących zobowiązań dotyczących zgodności. Eurofoam jest firmą o długoletniej tradycji związaną z lokalną społecznością, współpracującą z klientami, dostawcami, organami administracji państwowej, organami kontrolnymi (Straż Pożarna, WIOŚ).

 

Naszym celem jest satysfakcja naszych klientów oraz innych zainteresowanych stron, którą osiągamy dzięki wspólnej współpracy po określeniu, zrozumieniu i deklaracji przestrzegania wzajemnych potrzeb i oczekiwań.


Deklarujemy:
• Postępować zgodnie z przyjętym Kodeksem Postępowania Grupy Eurofoam, który określa politykę odpowiedzialności biznesu, polityką antykorupcyjną oraz politykę eskalacji etycznej.

 

Zobowiązujemy się:
• w oparciu o analizy ryzyka nadzorować procesy i wyroby w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, klientów, gości, innych osób pracujących na terenie Spółki, sąsiadów Spółki i innych zainteresowanych stron,
• dbać o minimalizację oddziaływania Spółki na środowisko,
• przestrzegać zidentyfikowane, obowiązujące zobowiązania dotyczące zgodności.
• dbać o wysoką jakość wyrobów

 

Doskonaląc procesy i systemy zarządzania, identyfikujemy ryzyka i aspekty środowiskowe oraz definiujemy cele i programy dla naszej działalności biznesowej w oparciu o zidentyfikowane potrzeby i oczekiwania zainteresowanych stron. Dążymy do odpowiedzialnego wykorzystania zasobów naturalnych i ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko poprzez:
• efektywne zarządzanie procesami i ciągłe ich doskonalenie
• efektywne wykorzystanie surowców, materiałów i energii
• ograniczenie ilości powstających odpadów i efektywne zarządzania opakowaniami
• ograniczenie emisji poziomu hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza.

 

Pracownicy Eurofoam Polska Sp. z o.o. poprzez pro-aktywne działania i osobiste zaangażowanie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo prowadzonych procesów, bezpieczeństwo i jakość wytwarzanych wyrobów, przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy i ochrony zdrowia oraz ochronę środowiska.

 

W celu realizacji niniejszej polityki Zarząd Eurofoam Polska Sp. z o.o. bierze odpowiedzialność za skuteczność wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem, ustala odpowiedzialności pracowników i ich rozwój, promuje pracę zespołową, komunikuje znaczenie skutecznego zarządzania jakością i środowiskiem, zapewnia inne niezbędne zasoby w celu zapewnienia osiągnięcia ustalonych wyników i doskonalenia systemu.

 

Zgierz, 05.12.2017

                                                                      Prezes Zarządu

                                                                                                      Zbigniew Pilichowski

ZałącznikWielkość
polityka_jakosci_grudzien_2017.pdf408.12 KB

Kontakt

Eurofoam Polska Sp. z o.o.

95-100 Zgierz ul. Szczawińska 42

 

Tel. + (48) 42 716 38 54

 

Sekretariat

pl [dot] officeateurofoam [dot] eu

Tel. + (48) 42 716 34 93

Grupa Eurofoam

Eurofoam Polska należy do grupy EUROFOAM – europejskiego lidera na rynku pianek poliuretanowych.

Grupę tę tworzy 36 zakładów w 12 krajach, których głównym profilem działalności jest produkcja i przetwórstwo pianki poliuretanowej.

Eurofoam - European foam leader

Projekt i wykonanie Hiarte