Produkcja poliuretanów

POLIURETANY to polimery o wszechstronnych właściwościach fizykochemicznych zależnych od metod ich wytwarzania. Otrzymywanie poliuretanów polega na reakcji poliestrów lub polieterów zawierających wolne grupy wodorotlenowe z izocyjanianem.Elastyczne pianki poliuretanowe powstają w wyniku reakcji poliestrów lub polieterów i izocyjanianów przy udziale wody oraz dodatkowych środków pomocniczych takich jak: katalizatory, środki powierzchniowo czynne, porofory, wypełniacze, pigmenty, środki uniepalniające i inne.
 
Przemysłowy sposób produkcji elastycznej pianki poliuretanowej odbywa się na agregatach spieniających. Dozowane w sposób ciągły do głowic mieszających agregatu substancje w stanie ciekłym, po wymieszaniu, są natychmiast wylewane na formę papierową umieszczoną na ruchomym transporterze. Zachodząca reakcja chemiczna powoduje wzrost pianki i przejście jej z fazy ciekłej w fazę stałą. Po kilku metrach od miejsca wylania pianka osiąga ostateczne wymiary. Przesuwający się na transporterze blok pianki poliuretanowej jest cięty na bloki kilkudziesięciometrowe i umieszczany jest w magazynie, w którym następuje ostateczne usieciowanie i dojrzewanie pianki. Po tym okresie bloki długie lub pocięte bloki krótkie (o żądanych wymiarach) są przekazywane do dalszego przerobu lub do sprzedaży.
 
W zależności od rodzaju i ilości użytych surowców podstawowych pianki poliestrowe lub pianki polieterowe / pianki polieterowe wysokoelastyczne o odpowiednich właściwościach fizykochemicznych (parametry pianek) i odpowiednim przeznaczeniu (komfort, technika). Rodzaj zastosowanych środków pomocniczych decyduje o specyficznych właściwościach pianek: pianki samogasnące, pianki uniepalnione, pianki z wybielaczem optycznym, pianki o nieregularnej strukturze, pianki o polepszonych właściwościach zgrzewalności oraz inne.

Kontakt

Eurofoam Polska Sp. z o.o.

95-100 Zgierz ul. Szczawińska 42

 

Tel. + (48) 42 716 38 54

 

Sekretariat

pl [dot] officeateurofoam [dot] eu

Tel. + (48) 42 716 34 93

Grupa Eurofoam

Eurofoam Polska należy do grupy EUROFOAM – europejskiego lidera na rynku pianek poliuretanowych.

Grupę tę tworzy 36 zakładów w 12 krajach, których głównym profilem działalności jest produkcja i przetwórstwo pianki poliuretanowej.

Eurofoam - European foam leader

Projekt i wykonanie Hiarte