Płyty

  • niedokrawane - wyrób o powierzchni powyżej 0,5 m2 powstały w wyniku poziomego cięcia bloków krótkich, bez okrawania skór bocznych. Grubość wg uzgodnień z Klientem.

  • dokrawane - płyty pianki PU wycięte z bloku krótkiego w płaszczyźnie poziomej i dokrajane w płaszczyźnie pionowej o powierzchni powyżej 0,5 m2

  • rolowane - płyty polieterowe T o max. szerokości roboczej do 1400 mm i grubości do 100 mm zwijane centrycznie, o różnym stopniu ścisku (3 do 7 razy) w zależności od parametrów fizyko-mechanicznych zamówionych pianek i żądań Klienta.

  • w nawoju - płyty poliestrowe i polieterowe techniczne o wymiarach ustalonych z Klientem, zwijane centrycznie. Grubość od 1 do 10 mm. Wariant handlowy obejmuje również ściśnięcie pianki max. do 40% objętości.

  • profilowane - wyrób powstały w wyniku przetworzenia płyt na maszynie profilującej bądź na maszynie konturowej (formy - gruzełki, fale, stożki, piramidki)

 

Kontakt

Eurofoam Polska Sp. z o.o.

95-100 Zgierz ul. Szczawińska 42

 

Tel. + (48) 42 716 38 54

 

Sekretariat

pl [dot] officeateurofoam [dot] eu

Tel. + (48) 42 716 34 93

Grupa Eurofoam

Eurofoam Polska należy do grupy EUROFOAM – europejskiego lidera na rynku pianek poliuretanowych.

Grupę tę tworzy 36 zakładów w 12 krajach, których głównym profilem działalności jest produkcja i przetwórstwo pianki poliuretanowej.

Eurofoam - European foam leader

Projekt i wykonanie Hiarte