Strona główna O firmie Dane rejestrowe

Dane rejestrowe

Eurofoam Polska Sp. z o.o., ul. Szczawińska 42, 95-100 Zgierz

KRS 0000002202 - zarejestrowany: Sąd Rejonowy dla m. Łodzi-Śródmieścia
Kapitał zakładowy - 18.000.000,00 PLN
NIP - 732-000-07-26 REGON – 470031686  BDO - 000023078
Bank Pekao S.A. 06 1240 3057 1111 0000 3437 7556 BZ WBK S.A. 55 1500 1038 1210 3000 2267 0000
Raiffeisen Bank Polska S.A. 16 1750 1093 0000 0000 0115 7612