Strona główna O firmie RODO

RODO

Polityka prywatności, ochrona danych

Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Użytkowników oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych. Polityka obowiązuje w stosunku do witryny internetowej www.eurofoam.pl Zarząd firmy Eurofoam Polska Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień poufności i bezpieczeństwa danych osobowych. W związku z powyższym wdrożony został System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w firmie.

Zarząd firmy zwraca się z prośbą o dokładne zapoznanie się z Polityką Prywatności przed korzystaniem z jej witryny internetowej oraz przed udostępnianiem danych. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie (ogólnie przetwarzanie) swoich danych osobowych w sposób wskazany w niniejszej Polityce, obowiązujących na poziomie krajowym lub na poziomie konkretnej witryny sieci Web, proszony jest o powstrzymanie się od korzystania z naszej strony internetowej.

Niniejszym informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych (w skrócie ADO) jest Eurofoam Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze pod numerem KRS 0000002202, NIP 732-000-07-26.

Użytkownikowi przysługuje prawo do zapoznania się ze swoimi danymi, przechowywanymi przez Eurofoam Polska Sp. z o.o. i w razie zaistnienia konieczności – prawo do poprawienia i uzupełniania wszelkich nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych.

Udostępnienie danych osobowych może być wymagane w sytuacji, w której Użytkownik zainteresowany będzie zleceniem firmie Eurofoam Polska Sp. z o.o. realizacji określonej usługi (np. przygotowanie oferty, przesłanie informacji na temat określonego produktu). Wówczas Użytkownik może zostać poproszony o wypełnienie i przesłanie formularza/ankiety, w których zostanie mu wyraźnie wskazane, jakiego rodzaju dane osobowe będą gromadzone.

W sytuacji, w której Użytkownik ujawni w formularzu/ankiecie dane osobowe osoby trzeciej (np. współpracownika), Eurofoam Polska Sp. z o.o. uważa, że Użytkownik ten dysponuje stosownym zezwoleniem tej osoby, której dane ujawnił.

Dane udostępnione przez Użytkownika w wyżej wskazany sposób są wykorzystywane przez Eurofoam Polska Sp. z o.o. tylko i wyłącznie w celu realizacji zleconej przez Użytkownika usługi, przeprowadzenia procesu bądź innym, ale wyraźnie wskazanym celu. Dane przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane również do utrzymywania lub rozwijania relacji biznesowych, a także w celu zapewnienia optymalnego świadczenia usług. Eurofoam Polska Sp. z o.o. może skontaktować się z Użytkownikiem w celu przeprowadzenia badania satysfakcji lub badania rynku.

Nie przewiduje się udostępniania danych osobowych innym podmiotom chyba, że w granicach i na podstawie prawa odpowiednich organów.

Dane będą przetwarzane przez Eurofoam Polska Sp. z o.o. oraz inne spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej.

W pozostałym zakresie dane będą przetwarzane w sytuacjach:

  • działania na wniosek Użytkownika
  • w celu dostosowania się do wymagań prawnych lub nakazu sądowego
  • w celu weryfikacji możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na kradzieży tożsamości
  • w związku ze sprzedażą, zakupem, fuzją, reorganizacją, likwidacją podmiotu

Każda wizyta Użytkownika odwiedzającego stronę www.eurofoam.pl jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in. data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin witryny internetowej.

Serwis www.eurofoam.pl wykorzystuje pliki cookies w celu optymalizacji wyświetlania stron i dostosowania ich do możliwości przeglądarki Użytkownika.

Korzystając z opcji przeglądarki Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu oraz usunąć tego typu pliki zapisane wcześniej.

Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies i w każdej chwili może wyłączyć ich obsługę, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Może to powodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości stron internetowych. W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookies. Daje to Użytkownikowi możliwość kontroli nad plikami cookies, ale może spowolnić działanie przeglądarki.
Zarząd firmy Eurofoam Polska Sp. z o.o. wdraża odpowiednie środki w celu ochrony poufności danych osobowych oraz zachowania ich integralności. W celu zabezpieczenia danych stosuje właściwe środki ochrony i bezpieczeństwa przewidziane wdrożonym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Eurofoam Polska Sp. o.o. nie bierze odpowiedzialności za dane przesyłane przez strony trzecie oraz za dane przesyłane za pośrednictwem niezabezpieczonych łączy.

W Eurofoam Polska Sp. z o.o. prowadzone są następujące zbiory danych osobowych: klienci, pracownicy, aplikacje CV, korespondencja, monitoring

Zarząd firmy Eurofoam Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności w całości lub w części i opublikowania jej na stronie internetowej.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych prosimy o kontakt email pl.odo@eurofoam.eu

Zarząd
Eurofoam Polska Sp. z o. o.

Załączniki

1klauzula-rekrutacja_172.pdf

2klauzula-pracownik_173.pdf

3klauzula-umowa-zlecenia_174.pdf

4klauzula-klient-kontrahent_175.pdf

5klauzula-pracownik-klienta-kontrahenta_176.pdf

6klauzula-reklamacje_177.pdf

7klauzula-monitoring_178.pdf

8klauzula-marketing_179.pdf

9klauzula-ppk_180.pdf

10zfss_189.pdf