Strona główna Produkcja i Przetwórstwo

Produkcja i Przetwórstwo

WSZYSTKIE spienione pianki poddawane są badaniom zgodnie z normami przedmiotowymi lub według norm i metod ustalonych z klientem. Tylko pianki o zgodnych, deklarowanych lub uzgodnionych z klientem parametrach są dopuszczane do sprzedaży i przetwórstwa. Wysoka jakość wyprodukowanych pianek i potwierdzenie deklarowanych parametrów jest potwierdzane również badaniami i przyznanymi certyfikatami przez zewnętrzne niezależne jednostki certyfikujące LGA, Oeko Tex lub inne niezależne laboratoria. Produkcja i przetwórstwo pianki jest zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2008, Specyfikacji Technicznej ISO/TS 16949:2008 co jest potwierdzone przyznanymi certyfikatami systemu zarządzania jakością i nadzorowane przez DNV-GL oraz DEKRA.
 
Firma wdrożyła system zarządzania środowiskiem.